اهداف

ما فعلا یک گروه هستیم اما امیدواریم بنیاد خیریه ای تاسیس کنیم

حمایت مالی مستقیم

با پرداخت مبالغی هر چند کم به ما ملحق شده و برای ایجاد زندگی با کیفیت تری برای آنهایی که در فقر یا بیماری به سر می برند باشید و ما را در این مهم یاری فرمایید

حمایت مالی غیر مستقیم

اگر در کسب و کار خود سرویس یا کالایی ارائه می دهید می توانیم با ایجاد زمینه های همکاری از حمایت شما برخوردار باشیم و شما نیز از براکت آن بهره خواهید برد.

حمایت غیر مالی

اگر شخصی که نیاز به کمک دارد ، اگر شخصی که می تواند کمک کند را به معرفی با ما را با او آشنا کنید یا با هرچه در توان دارید به ما یاری رسانید

چگونه می توانم کمک کنم؟

صرفا نیاز نیست با پرداخت پول در کنار ما باشید. شما می توانید با کمک به ما در هر یک از بخش های این نیکی ورزی در این امر خیر مشارکت داشته باشید.برای اینکه بدانید چگونه می توانید در کنار ما باشید اینجا را بخوانید!

نیکی ورزی

نیکی ورزی آنلاین

اگر می توانید با پرداخت مبلغی در کنار ما برای کمک به این عزیزان باشید از بخش های پایین استفاده کنید

به ما بپیوندید و از اعضاء مجموعه باشید

آخرین گزارش ها